Het regimentenplateau

Op het eerste plein, het Plein van de Vrede, is in de in 2016 vernieuwde witte bestrating een 'Maple Leaf' aangebracht. Vanaf het plein heb je zicht op het vrijheidssymbool in de waterpartij en op een gedenksteen, het Regimentenplateau, waarin de namen van de 23 legereenheden van de Tweede Canadese Infanteriedivisie staan gegraveerd.

Bevrijdingsbos

De namen van de 23 Canadese legereenheden van The Second Canadian Infantry Division luiden als volgt:

In het Regimentenplateau is bij de plaatsing een metalen cilinder aangebracht. Hierin staan op een lijst de namen van de certificaathouders die een financiële bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van dit bos.

Bevrijdingsbos

Achter het Regimentenplateau staan twee bomen die op 22 maart 1996 zijn geplant door Hare Majesteit Koningin Beatrix en door Zijne Excellentie Roméo LeBlanc Gouverneur-Generaal van Canada.

© Stichting Het Bevrijdingsbos 2022