Het Bevrijdingsbos

Kinderrechtenpad

Als je de kinderrechten wilt zien, kun je naar het Bevrijdingsbos gaan. Langs beide zijden van het educatieve pad (Het Kinderrechtenpad) staan grote stukken natuursteen die afkomstig zijn uit verschillende landen en waarop je de 'Tien Rechten van het Kind' kunt lezen.

Via de onderstaande links kun je een korte uitleg lezen over de betreffende kinderrechten.

Aan het eind van het educatieve pad is door de gemeente Groningen een marmeren gedenksteen geplaatst, afkomstig uit het voormalige gemeentehuis aan de Grote Markt. Op deze steen is een 'elfde recht' aangebracht, waarmee een verbinding wordt gelegd tussen de bevrijding van 1945 en de rechten van kinderen van nu.

© Stichting Het Bevrijdingsbos 2022