Recht op gelijke kansen

Kinderrechtenpad

Alle rechten gelden voor alle kinderen, zonder uitzonderingen. De overheid neemt maatregelen om alle rechten te realiseren en moet ervoor zorgen dat elk kind wordt beschermd tegen discriminatie. Want het maakt niet uit waar een kind geboren is of hoe het eruit ziet, alle kinderen zijn voor de wet gelijk.

In de praktijk is nog geen sprake van gelijkheid en gelijkwaardigheid voor alle kinderen. Want voor sommige kinderen in de wereld (ook in Nederland) is het leven moeilijker en minder kansrijk dan voor andere kinderen. Dat geldt vooral voor kinderen in ontwikkelingslanden.

Andere Kinderrechten

  1. Recht om op te groeien bij hun ouders
  2. Recht op vrede
  3. Recht op bescherming tegen kinderarbeid
  4. Recht op voedsel
  5. Recht op gezondheid
  6. Recht op een eigen cultuur
  7. Recht op bescherming tegen geweld
  8. Recht op een eigen mening
  9. Recht op onderwijs
© Stichting Het Bevrijdingsbos 2022