Recht op bescherming tegen kinderarbeid

Kinderrechtenpad

Dit kinderrecht betekent niet dat kinderen nooit mogen werken, want leuk werk voor jongeren is goed voor hun ontwikkeling. Ze leren met geld om te gaan, verantwoordelijkheid te dragen en zelfstandig te worden. Maar kinderen hebben recht op bescherming tegen economische uitbuiting en tegen werk dat gevaarlijk en schadelijk is voor hun gezondheid en ontwikkeling. Daarom moet de overheid een minimumleeftijd voor arbeid vaststellen en aangepaste werktijden en arbeidsvoorwaarden.

In Nederland mogen kinderen vanaf hun dertiende werken buiten schooltijd. De werkomstandigheden moeten wel veilig zijn. Het werk mag niet te zwaar zijn of nadelig voor hun gezondheid en ontwikkeling. Kinderen met een bijbaantje moeten naar school gaan, tijd hebben voor huiswerk en uitgerust zijn voor school. Het is absoluut verboden dat kinderen werken in de 'zwarte' sectoren, zoals prostitutie en mijnen.

Er zijn veel landen in de wereld waar arme families het geld nodig hebben dat de kinderen verdienen. Daarom is het onmogelijk om te zeggen dat kinderarbeid helemaal verboden moet worden. Regeringen moeten ervoor zorgen dat de armoede in het land afneemt, want dan is het geld dat de volwassenen verdienen voldoende voor het levensonderhoud van het hele gezin.

 


Andere Kinderrechten

  1. Recht op gelijke kansen
  2. Recht om op te groeien bij hun ouders
  3. Recht op vrede
  4. Recht op voedsel
  5. Recht op gezondheid
  6. Recht op een eigen cultuur
  7. Recht op bescherming tegen geweld
  8. Recht op een eigen mening
  9. Recht op onderwijs
© Stichting Het Bevrijdingsbos 2022