Recht op voedsel

Kinderrechtenpad

Beide ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Zij moeten er in de eerste plaats voor zorgen dat kinderen goed kunnen opgroeien. Ze moeten hun kinderen liefde geven, gezond en goed te eten, een bed om in te slapen en kleren om aan te trekken. De overheid geeft ouders en voogden ondersteuning en creëert voorzieningen voor de zorg van kinderen, ook voor kinderopvang als de ouders werken. De overheid moet ook bescherming bieden als ouders de zorg voor de kinderen niet goed uitvoeren.

 

Andere Kinderrechten

  1. Recht op gelijke kansen
  2. Recht om op te groeien bij hun ouders
  3. Recht op vrede
  4. Recht op bescherming tegen kinderarbeid
  5. Recht op gezondheid
  6. Recht op een eigen cultuur
  7. Recht op bescherming tegen geweld
  8. Recht op een eigen mening
  9. Recht op onderwijs
© Stichting Het Bevrijdingsbos 2022