Recht op gezondheid

Kinderrechtenpad

Het kind heeft recht op de best mogelijke gezondheid en gezondheidszorgvoorzieningen. Het gaat bij dit recht niet alleen om lichamelijke gezondheidszorg maar ook om psychische hulp. De overheid zorgt ervoor dat geen enkel kind de toegang tot deze voorzieningen wordt onthouden. Extra aandacht is er voor de vermindering van baby- en kindersterfte, eerstelijnsgezondheidszorg, voldoende voedsel en schoon drinkwater, zorg voor moeders voor en na de bevalling en voor voorlichting over gezondheid, voeding, borstvoeding en hygiëne. De overheid zorgt ervoor dat traditionele gewoontes die schadelijk zijn voor de gezondheid van kinderen, worden afgeschaft.

Omdat ouders of verzorgers verantwoordelijk zijn voor kinderen, beslissen zij over wat goed is voor hun gezondheid. Daarbij staat maar één ding centraal: het belang van het kind! Vanaf twaalf jaar hebben kinderen het recht om mee te beslissen over hun medische behandeling. Dat kan heel moeilijk zijn. Bijvoorbeeld voor een vijftienjarig zwanger meisje die een abortus wil of voor een ongeneeslijk ziek kind van dertien jaar die wil stoppen met de zware levensverlengende behandeling.

In Nederland is stromend water, zijn er toiletten en rioleringen en worden baby's ingeënt om ze te beschermen tegen kinderziektes. Daar moet de regering voor zorgen. In veel landen op de wereld hebben kinderen die basisvoorzieningen niet. Volgens cijfers van UNICEF sterven jaarlijks zes miljoen kinderen aan ziektes die te voorkomen zijn door bijvoorbeeld goede hygiëne of inentingen. Rijkere landen zoals Nederland moeten volgens het VN-Kinderrechtenverdrag bijdragen aan de gezondheidszorg in landen waar kinderen onnodig sterven of ziek worden.

Meisjesbesnijdenis is een traditie die nog steeds voorkomt. Zelfs in Nederland. In Egypte, Eritrea, Ethiopië, Sierra Leone, Sudan en Somalië zijn heel veel meisjes besneden. Besnijdenis gebeurt meestal bij jonge meisjes. Leeftijden verschillen per land, maar het gebeurt in ieder geval voor de eerste menstruatie. De besnijdenis is een pijnlijke en traumatische ervaring voor de meisjes. Ze worden vastgehouden en meestal zonder verdoving wordt een gedeelte van hun genitaliën met een mes weggesneden. Na de besnijdenis kunnen de meisjes nauwelijks plassen, is er kans op infectie en er zijn zelfs meisjes die overlijden als gevolg van de besnijdenis. Volgens het Kinderrechtenverdrag moeten regeringen er alles aan doen om deze schadelijke traditie te stoppen.

In Nederland (en ook in andere landen) krijgen kinderen die illegaal zijn niet dezelfde gezondheidszorg als niet-'illegale' kinderen. Er gelden speciale regels omdat ze geen ziektekostenverzekering hebben. Officieel hebben ze recht op dezelfde gezondheidszorg. Maar door alle ingewikkelde regels die bijna niemand kent, lukt het vaak niet om goede zorg te krijgen. Volgens het VN-Kinderrechtenverdrag hebben ALLE kinderen recht op een goede gezondheid en gezondheidszorg!

 

Andere Kinderrechten

  1. Recht op gelijke kansen
  2. Recht om op te groeien bij hun ouders
  3. Recht op vrede
  4. Recht op bescherming tegen kinderarbeid
  5. Recht op voedsel
  6. Recht op een eigen cultuur
  7. Recht op bescherming tegen geweld
  8. Recht op een eigen mening
  9. Recht op onderwijs
© Stichting Het Bevrijdingsbos 2022