Recht op bescherming tegen geweld

Kinderrechtenpad

Het kind heeft recht op bescherming tegen geweld kan in veel onderdelen worden verdeeld. Zo dient de overheid maatregelen te nemen zodat kinderen niet ingezet worden in drugshandel of bij het maken van drugs.

Jongeren zijn extra kwetsbaar voor de gevolgen van drugs. Dit komt omdat de hersenen van met name pubers nog volop in de groei zijn. Drugsgebruik kan dit proces verstoren. Hierbij geldt: hoe meer een jongere gebruikt, hoe schadelijker het is.

In Nederland mogen jongeren vanaf zestien jaar licht alcoholische drankjes kopen zoals bier of wijn. Voor de zwaardere alcoholische dranken moeten ze achttien zijn. Jongeren beginnen steeds vroeger met alcohol en drugs. De meeste jongeren hebben voor hun 16e weleens gedronken en één op de drie jongere heeft weleens cannabis gerookt. Sommige jongeren drinken zelfs regelmatig. Er komen ook kinderen en jongeren terecht in het ziekenhuis omdat ze teveel hebben gedronken en een alcoholvergiftiging hebben opgelopen.

Bescherming tegen seksueel geweld

Het kind heeft naast bescherming tegen drugs recht op bescherming tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik. De overheid moet maatregelen nemen om kinderprostitutie en kinderpornografie te voorkomen. Naast het VN-Kinderrechtenverdrag biedt het Facultatief Protocol voor de Verkoop van kinderen, Kinderprostitutie en Kinderpornografie extra bescherming aan minderjarige slachtoffers van (seksuele) uitbuiting.

Er zijn verschillende vormen van seksueel misbruik. Het seksueel misbruik kan binnen de familie plaatsvinden, zoals bij incest, of kinderen kunnen misbruikt worden door een leraar, een vriend(in) van de familie of een andere bekende. Hierbij komt geen geld of handel aan te pas. Bij commerciële seksuele uitbuiting van kinderen worden kinderen seksueel misbruikt door een volwassene tegen betaling. Er zijn vier vormen van commerciële seksuele uitbuiting van kinderen: kinderprostitutie, handel in minderjarigen voor seksuele doeleinden, kindersekstoerisme en kinderpornografie. Overheden moeten er alles aan doen om kinderen hiertegen te beschermen.

Kinderen die seksueel worden uitgebuit en misbruikt, ondervinden daar hun hele leven hinder van. Ze zijn emotioneel beschadigd, hebben vaak fysieke problemen van uiteenlopende aard en worden gestoord in hun emotionele ontwikkeling. Essentieel is dat slachtoffers passende opvang, zorg en begeleiding krijgen en dat volwassenen die seks hebben met kinderen worden gestraft.

Landen moeten een Nationaal Actieplan hebben om seksuele uitbuiting van minderjarigen aan te pakken en verschillende partijen en landen moet samenwerken om kinderen te beschermen. Politie, Openbaar Ministerie, kinderbescherming, jeugdzorg, opvang, maatschappelijk werk en andere hulporganisaties moeten samen een sluitende aanpak vormen.

Seks tussen een kind en een volwassene is niet goed omdat de verhouding tussen hen ongelijk is. Een kind is door zijn of haar leeftijd en onervarenheid altijd de mindere en de zwakkere. Als jongeren van ongeveer dezelfde leeftijd experimenteren met seks, is dat iets anders. Jongeren moeten dan wel leren om respectvol met elkaar om te gaan en hoe ze grenzen kunnen trekken. Onmisbaar in de strijd tegen seksueel misbruik en uitbuiting is daarom de voorlichting op scholen en in het jongerenwerk.

Bescherming tegen ontvoering en mensenhandel

Het kind heeft recht op bescherming tegen ontvoering en mensenhandel. De overheid moet er alles doen om te voorkomen dat kinderen worden ontvoerd, verkocht of verhandeld.

Mensenhandel is een van de snelst groeiende georganiseerde misdaden, naast de handel in wapens en drugs. Per jaar worden ruim een miljoen kinderen verhandeld. In bijna tachtig procent van de gevallen zijn dat kinderen en jongeren die in de seksindustrie komen te werken.

De handel van kinderen voor seksuele doeleinden kent drie stadia; rekrutering, vervoer en bestemming. Kinderen worden eerst uit hun vertrouwde leefomgeving gehaald. Soms gebeurt dat met geweld en soms met de belofte op een beter leven. Het vervoer is meestal gevaarlijk en onaangenaam omdat de mensenhandelaar het kind verbergt in een kleine ruimte. Op bestemming worden de kinderen vaak mishandeld en verkracht om hun verzet te breken. Sommige kinderen worden meerdere keren doorverkocht.

Geen enkele instantie kan in zijn eentje kinderhandel effectief bestrijden. Politie, Openbaar Ministerie, kinderbescherming, jeugdzorg, opvang, maatschappelijk werk en andere hulporganisaties vormen een keten en moeten samen een sluitende aanpak vormen.

 

Andere Kinderrechten

  1. Recht op gelijke kansen
  2. Recht om op te groeien bij hun ouders
  3. Recht op vrede
  4. Recht op bescherming tegen kinderarbeid
  5. Recht op voedsel
  6. Recht op gezondheid
  7. Recht op een eigen cultuur
  8. Recht op een eigen mening
  9. Recht op onderwijs
© Stichting Het Bevrijdingsbos 2022