Recht op onderwijs

Kinderrechtenpad

Ieder kind heeft recht op leven. De overheid waarborgt zoveel mogelijk het overleven en de ontwikkeling van het kind. De regering heeft de plicht om een veilige omgeving te creëren waarin kinderen ongestoord kunnen opgroeien. Een omgeving zonder oorlog of armoede, waar genoeg te eten en te drinken is, waar kinderen in een huis wonen, naar school kunnen en worden beschermd tegen kindermishandeling.

Het kind heeft recht op onderwijs dat is gericht op:

Onderwijsdoelstellingen zorgen ervoor dat kinderen dingen leren die ze nodig hebben om als mens prettig te kunnen leven, maar ook om voor andere mensen en de samenleving als geheel nuttig te zijn. Iedereen is vrij om naar eigen inzichten een school op te richten. Wel moet het onderwijs voldoen aan de eisen van de regering en het Kinderrechtenverdrag. De regering controleert de kwaliteit van scholen.

In het Kinderrechtenverdag staat dat kinderen en jongeren ook les moeten krijgen over hun rechten. Want het is belangrijk dat kinderen weten wat hun rechten zijn, zodat ze voor zichzelf kunnen opkomen als hun rechten worden geschonden. Op dit moment zijn er in Nederland weinig scholen die les geven over kinderrechten. Het Kinderrechtencomité, dat beoordeelt of landen zich aan het VN-Kinderrechtenverdrag houden, heeft Nederland hier al meerdere malen voor op de vingers getikt. In januari 2009 heeft de regering besloten om scholen te stimuleren om mensen- en kinderrechten in het onderwijs op te nemen.

 


Andere Kinderrechten

  1. Recht op gelijke kansen
  2. Recht om op te groeien bij hun ouders
  3. Recht op vrede
  4. Recht op bescherming tegen kinderarbeid
  5. Recht op voedsel
  6. Recht op gezondheid
  7. Recht op een eigen cultuur
  8. Recht op bescherming tegen geweld
  9. Recht op een eigen mening
© Stichting Het Bevrijdingsbos 2022