De Stichting

 

 

Oprichting

Op 23 maart 1992 is de stichting “Het Bevrijdingsbos Groningen” opgericht (Inschrijfnummer Kamer van Koophandel 410122421). Dit initiatief kwam voort uit het toenmalige Gemeentelijk 5 Mei Comité. Het gemeentebestuur van Groningen stelde 9 hectaren grond beschikbaar. Er zijn meer dan 30.000 esdoorns, verdeeld in 5 soorten, aangeplant. Dit aantal was het resultaat van een actie waarbij certificaten zijn verkocht voor het adopteren van 1 of meerdere bomen voor het Bevrijdingsbos. De eerste boom werd geplant op 5 mei 1992.

Zo ontstond het Bevrijdingsbos als een monumentaal geschenk van burgerij, bedrijfsleven en instellingen van stad en provincie Groningen.

Op 5 mei 1995 werd het Bevrijdingsbos geopend in aanwezigheid van meer dan 200 Canadese bevrijders en verzetsmensen. Samen met schoolkinderen werden op deze dag ter gelegenheid van de 50-jarige viering van de bevrijding op 16 april 1945, ruim tweehonderd perenbomen geplant in een van de toegangslanen.

 

Doelstelling

De stichting Het Bevrijdingsbos stelt zich ten doel voortdurend het begrip vrijheid centraal te stellen en duidelijk te maken dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, onder het motto: vrijheid maak je met elkaar.

De stichting richt zich daarbij met name op de jeugd en biedt ruimte in het Bevrijdingsbos voor herdenking, viering en de rechten van het kind. Speciaal voor lessituaties is aan het eind van het educatieve pad een zogenaamde leerherberg , op een prachtige plek midden in de natuur.

 

Bestuur

 

Correspondentieadres:

secretaris@bevrijdingsbos.nl

 

Bankrekeningnummer:

NL54 INGB 0000 3107 09

 

 

© Stichting Het Bevrijdingsbos 2022