Scholenproject

Scholenproject 2019

Op 10 april 2019 heeft g.b.s. Het Palet deelgenomen aan het scholenproject. De presentatie van de filmpjes vond plaats in het Kerkenheem naast de Stefanuskerk te Noorddijk. De scholieren van Het Palet hadden naast een aantal filmpjes over de kinderrechten ook werkstukken gemaakt over de regimenten die bij de bevrijding van de stad een rol hebben gespeeld. Tijdens de presentatie rapten een aantal scholieren Het Wilhelmus en zongen een aantal scholieren over de bevrijding en de betekening van de poppies die bij de viering van de bevrijding in Engeland een rol spelen.

Na de bijeenkomst in het Kerkenheem wandelden de scholieren naar Het Bevrijdingsbos om stil te staan bij de kinderrechten en er bloemen bij te leggen.

De filmpjes zijn te zien op het Youtube-kanaal van Het Bevrijdingsbos.

image

image image image image image image

image

 

Scholenproject 2018

Op 11 april 2018 hebben een tweetal scholen met elk twee klassen deelgenomen aan het scholenproject. De presentatie van de filmpjes vond plaats in de Stefanuskerk te Noorddijk. Waarna de filmpjes ook te zien op het Youtube-kanaal van het Bevrijdingsbos.

School Rechten van het Kind
Het Palet Kinderen hebben recht op een eigen mening
Kinderen hebben recht op een eigen cultuur
Kinderen hebben recht op gezondheid
Kinderen hebben recht op vrede
Kinderen hebben recht om op te groeien bij hun eigen ouders
De Oosterhoogebrugschool Kinderen hebben recht op bescherming tegen geweld
Kinderen hebben recht op gelijke kansen
Kinderen hebben recht op onderwijs
Kinderen hebben recht op voedsel
Kinderen hebben rechtop bescherming tegen kinderarbeid

 

Na de presentaties van de filmpjes verrasten vier leerlingen van Het Palet de aanwezigen met de Wilhelmus-rap en lazen twee leerlingen van De Oosterhoogebrugschool eigen gemaakte verhalen voor die diepe indruk maakten. Daarna gingen de scholenklassen naar Het Bevrijdingsbos om daar bij de kinderrechten bloemen te leggen en verder na te praten over de betekenis van deze rechten voor hen en voor de toekomst. Zowel OOGTV als Radio Noord waren in het Bevrijdingsbos aanwezig om de kinderen te interviewen en te complimenteren met de door hen gemaakte filmpjes.

 


Scholenproject 2017

Op 12 april 2017 werden in het kader van het Scholenproject de nieuwe projecten van de scholen gepresenteerd. Op 20 november 2016 de scholen de vraag gekregen om een of meer rechten van het kind uit te beelden in een 72 seconden durende film. De filmpjes waren voor het eerst te zien tijdens de bijeenkomst in een overvolle Stefanuskerk op 12 april 2017. De filmpjes zijn ook te zien op het Youtube-kanaal van het Bevrijdingsbos.

School Rechten van het Kind
Het Palet Kinderen hebben het recht om op te groeien bij hun ouders
Kinderen hebben recht op vrede
Kinderen hebben recht op bescherming tegen kinderarbeid
Kinderen hebben recht op gelijke kansen
De Brederoschool Kinderen hebben recht op voedsel
De Fontein Kinderen hebben recht op onderwijs
Kinderen hebben recht op een eigen mening

 

Voorafgaand aan de presentatie van de filmpjes werd een gastles over de kinderrechten verzorgd door Lindsay Blok van Unicef welk met groot applaus werd beloond door de aanwezige schoolklassen. Na afloop van de presentatie in de Stefanuskerk gingen de verschillende scholen afzonderlijk naar Het Bevrijdingsbos om daar bij het door hen gepresenteerde Kinderrecht een bloem te leggen.

image image image image

 

 


Scholenproject 2016

Op 13 april 2016 werden de nieuwe projecten van de scholen voor dit jaar gepresenteerd. Op 20 november 2015 hadden vijf scholen een opdracht gekregen om twee van de rechten van het kind uit te beelden in 71 seconden film. De filmpjes waren voor het eerst te zien tijdens de bijeenkomst in een overvolle Stefanuskerk op 13 april 2016. De filmpjes zijn ook te zien op het Youtube-kanaal van het Bevrijdingsbos.

School Rechten van het Kind
De Calvijnschool Kinderen hebben het recht om op te groeien bij hun ouders
Kinderen hebben recht op vrede
Kinderen hebben recht op bescherming tegen kinderarbeid
Kinderen hebben recht op een eigen mening
Het Karrepad Kinderen hebben recht op onderwijs
De Starter Kinderen hebben recht op hun eigen cultuur
Kinderen hebben recht op gezondheid

 

Na afloop van de presentatie in de Stefanuskerk gingen de verschillende klassen afzonderlijk naar Het Bevrijdingsbos om daar bij het door hen gepresenteerde Kinderrecht een kaars aan te steken en een bloem te leggen. Op het Plein van de Wereld ontvingen de klassen nog een aandenken aan deze dag.

image image image image image

 

 


Scholenproject 2015

Op 16 april 2015 werden scholieren in het Bevrijdingsbos ontvangen, waarbij zij het door hen, in het kader van het voor dit jaar geldende project, gemaakte werkstukken presenteerden aan de aanwezige belangstellenden in de Stefanuskerk, gelegen in de nabijheid van het Bevrijdingsbos.

 

 


Scholenproject 2014

Op 16 april 2014 was de presentatie van het project over vrijheid. Dit project wordt jaarlijks door de Stichting Het Bevrijdingsbos georganiseerd. Deelnemende scholen krijgen ondersteunend lesmateriaal waaruit gekozen kan worden. Dit jaar deden de groepen 8 van ods De Starter mee en een afvaardiging van het Alfacollege afd. VAVO. En groep 8 van de Calvijnschool was aanwezig: deze groep had ontwerpen gemaakt voor een naambord voor het Kinderrechtenpad.

Fotoverslag

Bijzonder geslaagd. De vele aanwezigen in de Stefanuskerk waren onder de indruk van de inzet van de scholieren, van wat gepresenteerd werd en van de getoonde werkstukken. Indrukwekkend en ontroerend. Eens te meer werd duidelijk dat ook jonge mensen over het begrip vrijheid een eigen mening hebben. En dat ze zich ervan bewust zijn dat zij het zijn die in de toekomst de vrijheid moeten bewaken.

Het tweede onderdeel was buiten: onder aanvoering van de landelijk voorzitter van Unicef werd het naambord van het Kinderrechtenpad onthuld.

image

Aan de hand van een werkblad werd nader kennisgemaakt met de bijzonderheden van het Bevrijdingsbos.

Het project werd afgesloten in de Leerherberg. Daar kregen de scholen een herinneringsplaquette aan deze bijzondere dag.

 

 


Scholenproject 2013

Het was een volle kerk op 18 april 2013: de Driebondschool en 't Kompas, die al eerder deelgenomen hadden aan dit project, waren met hun groep 8 te gast bij deze presentatie.

De Calvijnschool

Op een duidelijke, creatieve en ludieke manier lieten de leerlingen van groep 8 zien hoe zij met het thema: “Vrijheid spreek je af” zijn omgegaan. Een samenvatting gaven ze op een heel groot karton, om het duidelijk zichtbaar te maken.

Als voorleesboek hadden ze “Bommen op ons huis”, wat hen erg aansprak. Een paar leerlingen droegen een eigengemaakt gedicht voor, anderen deden dit weer een rap-vorm. Van het Oorlogs- en Verzetscentrum hadden ze leskisten geleend waardoor de geschiedenis van 1940-1945 aan de hand van voorwerpen, boeken enz. heel concreet gemaakt werd. Iedere leerling heeft de 10 rechten van het kind in boekvorm gekregen en een aantal heeft die rechten, samen met eigen woorden, in dichtvorm voorgedragen. Groep 8 van deze school heeft het Bevrijdingsbos als monument geadopteerd en draagt dat ieder jaar over aan de volgende groep 8; dat betekent dat ze het ook schoonhouden!

image image

Het Alfacollege

De docent van de leerlingen van het Alfacollege leidde zijn leerlingen in met een uitleg over artikel 1 van onze grondwet.

De grondwet biedt een belangrijke basis voor de bestrijding van discriminatie. In dit artikel staat namelijk het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod geformuleerd. Het artikel geeft aan dat gelijke gevallen gelijk behandeld dienen te worden. (gelijkheidsbeginsel) en dat discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook niet is toegestaan. Het gelijkheidsbeginsel en het verbod op discriminatie zijn een van de meest fundamentele beginselen van onze rechtsorde. Vrede spreek je af, en dat doe je door de meest wezenlijke zaken vast te leggen in de grondwet.

Drie leerlingen presenteerden hun profielwerkstuk. Een van hen had een werkstuk gemaakt over de slavernij, waar haar voorouders nog mee te maken hebben gehad. Ze benadrukte dat slavernij van alle tijden is en dat het nog maar 200 jaar geleden is dat de officiële slavernij is afgeschaft. Wanneer je denkt aan kinderarbeid, dan is dat ook een vorm van slavernij.

Een ander had een verhaal uit haar eigen familie (grootouders) uitgewerkt: hoe een echtpaar de oorlog was doorgekomen, terwijl ze onderduikers herbergden. Een belangrijke uitspraak van hen was: “Vrijheid om geluk te vinden, kunnen ze ons niet ontnemen”.

Een derde leerling benadrukte het belang van de geschiedenis: “om het heden te kunnen begrijpen moet je de geschiedenis kennen!” Alle leed dat in het verleden is geleden, heeft bijgedragen aan de vrijheid van nu. Wat wij ons altijd moeten realiseren is dat iedereen een andere kijk heeft op de geschiedenis” .

Na de presentatie werd een wandeling gemaakt naar het Bevrijdingsbos. O.a. aan de hand van een werkblad kwamen de verschillende onderwerpen daarbij aan de orde.

image image

 

 


Scholenproject 2012

Aan dit jaarlijks project over vrijheid wordt telkens door twee groepen leerlingen meegedaan, een groep 8 uit een school voor basisonderwijs en een groep leerlingen uit het voortgezet onderwijs.

Op 13 april 2012 hebben leerlingen van groep 8 van de Driebondschool en leerlingen van het Alfacollege, afdeling VAVO een presentatie gehouden van hun project over vrijheid. Het thema van dit jaar was: "Vrijheid geef je door".

De leerlingen van de Driebondschool presenteerden als eersten. Zij leidden zelf de presentatie professioneel in! In verschillende groepen hadden zij posters gemaakt (en meegebracht) met graffitisymbolen uit W.O.II, maar ook met eigen bedachte symbolen. Een van de groepen had een gedicht gemaakt en een andere groep bracht een rap ten gehore.

De leerlingen van de VAVO hadden aan hun profielwerkstuk geschiedenis gewerkt met als suggestie: neem jouw dorp of familie in W.O. II als onderwerp. Ook waren er leerlingen die het thema "Vrijheid geef je door" als uitgangspunt hadden gebruikt.

Het was verhelderend en confronterend hoe deze jonge mensen duidelijk wisten te maken dat je vrijheid met elkaar maakt en dat iedere generatie die vrijheid weer door moet geven aan de volgende generatie.

Na de presentatie was er de officiële opening van het informatiepunt van het Bevrijdingsbos. Aan de hand van een lesbrief werd daarna een wandeling gemaakt door het Bevrijdingsbos en over het Kinderrechtenpad. In de Leerherberg (het achterste plein in het Bevrijdingsbos) was er voor de scholen een herinnering aan deze bijzondere dag.

Tenslotte: Wat op deze dag heel duidelijk werd, was dat jonge mensen zoals deze, van de Driebondschool en van de VAVO van het Alfcacollege, bereid zijn zich te verdiepen in moeilijke thema’s en dat biedt hoop. Want zij zijn degenen die vrijheid moeten doorgeven aan de volgende generaties.

Fotoverslag

 

 


Scholenproject 2011

Leerlingen van HAVO 2 van het Augustinus College en leerlingen van groep 8 van de Anne Frankschool hebben op 15 april 2011 een presentatie gegeven van een project met als thema: "Herdenken en Vieren".

Zij deden dit op uitnodiging van de stichting Bevrijdingsbos. De scholen kregen de beschikking over diverse materialen en informatie en zijn daarmee uitgebreid aan de slag gegaan.

De presentatie werd gehouden in de Stefanuskerk en was indrukwekkend. Er was heel bewust nagedacht, over oorlog, vrede en vrijheid. Ook jeugd is duidelijk merkbaar betrokken bij deze onderwerpen!

image image

Naderhand werd het Bevrijdingsbos bezocht met een werkblad als leidraad. Bij de afsluiting van het project kregen de scholen een herinnering aan deze bijzondere ochtend mee.

image image

© Stichting Het Bevrijdingsbos 2022